'Bilgi Temelli Ekonomi İçin Yetişkin Becerilerini Geliştirmek' Semineri

İnsan kaynağının becerileri, bilgi temelli ekonomi ve dijital dönüşüm/Sanayi 4.0 yolunda kritik önem taşıyor. Türkiye’nin ilk kez katıldığı OECD Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIAAC) 2016 raporu, 16-65 yaş yetişkinlerin “sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerini” ortaya koyuyor. Etkinliğimizde, araştırmanın bulgularıyla beraber Türkiye’de bilgi temelli ekonomi için yetişkin becerilerinin geliştirilmesini tartışacağız.