Üyelikler

TÜRKONFED

TÜSİAD; yerel, bölgesel ve ulusal boyutta örgütlenmiş iş dünyası kuruluşlarının, bilinçli ve katılımcı bir toplumun oluşturulmasında öncülük üstlendiklerine olan inancı ile bu kuruluşlarla daha yakın ve sürekli ilişkiler yürütmektedir. Bu kapsamda, 20 yıl önce, SİAD ziyaretleri ile başlayan ilişki, konfederasyonun kurulması ile TÜSİAD’ın, TÜRKONFED’in bölgesel ve sektörel federasyonlarına üyeliği ile devam etmiştir. TÜSİAD, bugün, TÜRKONFED’in Sektörel Dernekler Federasyonu ile 20 bölgesel federasyonuna üyedir.

Websitesi: http://turkonfed.org/

Küresel İş Koalisyonu

TÜSİAD’ın 2012 yılından bu yana kurucu üyeleri arasında yer aldığı B20 Koalisyonu 2016 yılı Kasım ayında faaliyetlerini Küresel İş Koalisyonu (Global Business Coalition-GBC) adı altında yürütme kararı almıştır.Dünyanın önemli ekonomilerinden önde gelen iş dünyası örgütlerini biraraya getiren GBC, 6.8 milyon her ölçekten firmayı temsil etmekte ve ulusal ve uluslararası ölçekte iş dünyası ile karar alıcılar arasından önemli bir platform olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Sekreterliği Paris’te bulunan GBC’nin üyeleri: Ai Group - Avustralya, BDI – Almanya, BUSA – Güney Afrika, BusinessEurope – Avrupa, CBI, Birleşik Krallık, CCC – Kanada, CEOE – İspanya, CII – Hindistan, CNI – Brezilya, Confindustria – İtalya, FKI – Güney Kore, MEDEF – Fransa, TÜSİAD – Türkiye, UIA – Arjantin, USCC – ABD

Websitesi: http://www.globalbusinesscoalition.org/

Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED)

Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) Mart 2002 tarihinde İstanbul’da yapılan 2. Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi sırasında kurulmuştur. Birliğin kurucu üyesi olan TÜSİAD, 2009 yılı itibariyle gözlemci üye konumundadır.

BUSINESSMED Avrupa-Akdeniz işbirliği sürecinde yer alan 11 Akdeniz ülkesinin (Cezayir, Fas, Filistin Özerk Toprakları, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Malta, Mısır, Suriye, Ürdün, Tunus) sanayi federasyonlarından oluşmaktadır. BUSINESSMED’e Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan federasyonları gözlemci, Moritanya Federasyonu da ortak üyesi konumundadır.

Websitesi: http://www.businessmed-umce.org/

Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)

TÜSİAD, 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde faaliyet gösteren “Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi’ne (Business and Industry Advisory Committee-BIAC) üye konumundadır. BIAC, iş ve sanayi alemini gönüllülük temelinde temsil etmek üzere Mart 1962 tarihinde kurulan ve OECD tarafından resmen tanınan bağımsız bir örgüttür. Yirmi sekiz ülkenin önde gelen sanayici ve işveren örgütlerinin üye olduğu BIAC, üyelerinin görüşleri doğrultusunda oluşturduğu politika önerilerini OECD’ye ve OECD üyesi hükümetlere iletmektedir. BIAC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZYEĞİN tarafından yürütülmektedir.

Websitesi: http://www.biac.org/

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope)

TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir. TÜSİAD, BusinessEurope bünyesinde Türkiye’yi TİSK ile birlikte temsil etmektedir. 35 Avrupa ülkesinden toplam 41 sanayici ve işveren federasyonunun temsil edildiği BusinessEurope nezdinde, TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği daimi delegasyon olarak görev yapmaktadır.

Websitesi: http://www.businesseurope.eu/

Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA)

BRICAKuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA), Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) tarafından Mayıs 2015’te Pekin’de, Çin Hükümeti tarafından eski İpek Yolu üzerinde başlatılan Kuşak ve Yol girişimini aktif bir şekilde geliştirmek amacıyla kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır.

Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’da toplam 23 ülkeden 25 iş dünyası temsilcisi kuruluşun üyesi olduğu BRICA’da TÜSİAD, Türkiye’yi temsil eden tek iş dünyası kuruluşu olarak, kurucu üyelerden biridir.

BRICA’nın Eş Başkanlığı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yürütülürken TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu BRICA Konsey Üyesi, TÜSİAD Çin Network Üyesi Murat Kolbaşı ise BRICA Think-Tank temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

Web sitesi: brlinked.com Web sitesi: cfie.org.cn

Uluslarararası Kalkınma Yönetimi Enstitüsü (IMD) ile İlişkiler

IMD WCCUluslararası Kalkınma Yönetimi Enstitüsü (IMD) rekabet gücünü 340 alt kriter çerçevesinde belirleyerek rekabet gücünü ölçülebilir kılar ve ülkerler arası karşılaştırılabilir hale getirilir. Kritelere yönelik ülke verileri ise 57 ülkedeki partner kurumdan toplanır.

TÜSİAD, her sene başında Rekabet Endeksinin oluşturulmasında kullanılan verilerin Türkiye için toplanmasından ve IMD ile paylaşılmasından sorumludur.

IMD Rekabet Endeksi için topladığı istatistiklerin yanı sıra özel sektör temsilcilerine anket düzenler ve TÜSİAD bu çalışmanın Türkiye için TÜSİAD üyeleriyle paylaşılmasını sağlar.

Web sitesi: imd.org