Çalışma Grubu Başkanı

Ozan Diren

Dimes Genel Müdürü

KOBİ Çalışma Grubu

KOBİ Çalışma Grubu, Türkiye ekonomisinde önemli bir payı olan KOBİ’lerin büyüme ve verimliliklerini artırmalarına; değişen iş modellerine ve organizasyonel yapılara uyum sağlayabilmelerine yönelik çalışmaları ile Türkiye sanayisinde katma değerin artırılmasına ve KOBİ'leri bir üst ölçeğe taşımaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır.