Ekonomik Analiz Çalışma Grubu

Çalışma Grubu büyüme, işsizlik, dış ticaret, mali politikalar ve para politikaları gibi makroekonomik gelişmeleri değerlendirerek, Türk İş Dünyası’na kısa ve orta vadeli bir makro perspektif sunmayı hedeflemektedir.