Çalışma Grubu Başkanı

Murat Peksavaş

Murat Peksavaş

Koç Holding A.Ş. Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü

Rekabet Hukuku Çalışma Grubu

Rekabet Hukuku Çalışma Grubu, rekabet hukuku alanında mevzuatı yakından takip etmek ve tartışmalarda özel sektörün görüşünü ileterek bu alandaki değişikliklere yön vermek, başta AB müktesebatı olmak üzere uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek ve Türkiye’de rekabet mevzuatının etkin uygulanması için önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma Grubu bu doğrultuda, mevzuata ilişkin görüş oluşturmakta ve başta Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili mercilere sunmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: