İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanı

Hakan Timur

Hakan Timur

H.Ö Sabancı Holding, İnsan Kaynakları Grup Başkanı

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu, işgücü piyasasının yapısal sorunları üzerinde çalışmalar yapmakta, işgücü piyasasını düzenleyen mevzuat ile ilgili öneriler geliştirmektedir. Çalışma grubu bu anlayışla işgücü üzerindeki ücret dışı yükler, güvenceli esneklik, iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı istihdam dahil olmak üzere işgücü piyasasının temel konularına ilişkin çalışmalar yapmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: