Çalışma Grubu Başkanı

Hüseyin Gelis

Hüseyin Gelis

Siemens San. ve Tic. A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

Almanya Network

2007 yılında kurulan TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu, 2015 yılının başında yeniden yapılanarak Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası altında Almanya Network’ü ismi ile faaliyet göstermeye başladı. Network’ün amacı, Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, Turkey: Culture of Change Initiative platformu aracılığıyla ile Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecini yeniden canlandırmak ve Türkiye - Almanya arasındaki ticaret ve yatırımları artırmaktır. Network, TÜSİAD Berlin Ofisi ile işbirliği içinde Almanya ile olan kurumsal ilişkileri ve bu ülkeye yönelik etkinlikleri sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde koordine etmektedir.